Produktsertifisering

De påfølgende spørsmål bes besvart forut for etablering av tilbud om sertifisering. Trykk på "Send forespørsel" for innhenting av tilbud. De kan også velge å skrive ut denne siden, fylle ut informasjonen, og sende den til ROLI Certification AS, Boks 60, 5447 Mosterhamn. All informasjon som er gjort tilgjengelig i forbindelse med ovennevnte vil bli behandlet fortrolig.
1. Generell informasjon
2. Type sertifisering
3. Hva skal inngå i sertifiseringsoppdrag?
4. Forespørselen gjelder
5. I tilfelle av tidligere sertifisering, til hvilken standard var bedriften sertifisert?
6. Tilleggskommentarer