Prosess for håndtering av informasjon, klager og anker, bruk av LOGO

Informasjon:

ROLI Certification AS ønsker å være best mulig tilgjengelig over for sine potensielle og nåværende kunder og vil tilstrebe at korrekt og oppdatert informasjon er tilgjengelig.

Kontakter og potensielle kunder oppfordres å ta kontakt med sertifiseringsorganet via kontaktskjema eller e-post og/eller telefon.

Det oversendes løpende informasjon til våre kunder ved endring i sertifiseringsordning og annen relevant info tilknyttet samme.

 

Kundeliste:

Vår kundeliste under blir løpende ajourført og inneholder oversikt over sertifiserte selskaper/kunder pr jan 2018.

Selskap                         Sert. nr Sert. type Sertifiseringsomfang
Lie Overflate AS 04F ISO 9001: 2008 Overflatebehandling av stål og andre metaller. Legging av industribelegg. Inspeksjon.
Lie Overflate AS 023B ISO 14001: 2004 Overflatebehandling av stål og andre metaller. Legging av industribelegg. Inspeksjon.
ECC AS 06E ISO 9001: 2008 Supply and Management of Digital Maritime Services.
Umoe Karmsund AS 012C ISO 9001: 2008 Produksjon, Modifikasjon og Vedlikehold av Stålkonstruksjoner.
Apply Leirvik 013C ISO 3834-2: 2005 Production Welding – Oil and Gas Industry.
Palantir AS 014C ISO 9001: 2008 Sales and delivery of IT Solutions, IT Operational Services, IT Consulting Services and IT Equipment
Promas AS 015D ISO 9001: 2008 Bearbeiding av metaller.
Promas AS 031 ISO 3834-2: 2005 Products made from Low and High Alloyed Steels, Aluminum, Titanium and Nickel based Alloys.
Umoe Industries AS 016C ISO 9001: 2008 Multidiscipline Enterprises of Process Equipment.
Umoe Industries AS 026 ISO 3834-2: 2005 Production Welding – Oil and Gas Industry.
AllMaritim AS 019B ISO 9001: 2008 Oil Spill Response Equipment.
Vågen AS 022A ISO 9001: 2008 Product Development, Solutions and Equipment for Material Handling.
Rud Mekanikk AS 025A ISO 9001: 2008 Bearbeiding og sammenstilling av mekaniske komponenter.
Midgard Services AS 032 ISO 9001: 2008 Innovation, Services and Projects related to Petroleum and Aquacultures Industries.
Rallar Services AS 030 ISO 3834-2: 2005 Production, Maintenance and Repair Welding – Railway Industry.

 

Anke- og klagebehandling:

ROLI Certification AS har egne prosedyrer i selskapet for håndtering av anke og klager.

Kunder og/eller interessepartnere har rett til å påklage avgjørelser og forhold som knyttes til sertifiseringsprosessen.

Behandling finner sted etter en grundig prosess med først innhenting av all informasjon som inngår i sakskompleks. Parter i saksbehandling eller innhenting av informasjon skal på ingen måter være i en situasjon der det kan reises tvil om uavhengighet og upartiskhet.

Et viktig prinsipp er at alle anker og klager skal behandles konfidensielt og av saksbehandler som ikke har vært involvert i prosessen. Selskapets krav til upartiskhet inngår i anke- og klagebehandling.

Forvaltningslovens krav ligger til grunn for all anke- og klagebehandling.

 

Bruk av LOGO:

Ved at en kunde tilfredsstiller gjeldende sertifiseringskrav vil sertifikat bli utstedt. Kunde vil samtidig få tillatelse til å benytte sertifiseringsorganets merke eller LOGO.

Det blir sammen med utstedelse av sertifikat utgitt eget dokument som beskriver kundes plikter og rettigheter i forbindelse med bruk av LOGO bruk og evt andre samsvarsmerker. Kunde vil bli gitt veiledning i bruk, orientering om bruksrestriksjoner, fysisk størrelse på LOGO etc.