Prosess for håndtering av informasjon, klager og anker, bruk av LOGO

Informasjon:

ROLI Certification AS ønsker å være best mulig tilgjengelig over for sine potensielle og nåværende kunder og vil tilstrebe at korrekt og oppdatert informasjon er tilgjengelig.

Kontakter og potensielle kunder oppfordres å ta kontakt med sertifiseringsorganet via kontaktskjema eller e-post og/eller telefon.

Det oversendes løpende informasjon til våre kunder ved endring i sertifiseringsordning og annen relevant info tilknyttet samme.

 

Kundeliste:

Vår kundeliste under blir løpende ajourført og inneholder oversikt over sertifiserte selskaper/kunder pr oktober 2020.

Selskap                         Sert. nr Sert. type Sertifiseringsomfang
Lie Overflate AS S - 53

ISO 9001:2015

Overflatebehandling av stål og andre metaller. Legging av Industribelegg, Inspeksjon.
Lie Overflate AS S - 54

ISO 14001:2015

Overflatebehandling av stål og andre metaller. Legging av Industribelegg, Inspeksjon.
ECC AS S - 51

ISO 9001:2015

Supply and Management of Digital Services.
Umoe Karmsund AS S - 65 ISO 9001:2015 Produksjon, Modifikasjon og Vedlikehold av Stålkonstruksjoner.
Leirvik AS 013D ISO 3834-2:2005 Production Welding – Oil and Gas Industry.
Promas AS S - 31 ISO 9001:2015 Bearbeiding av metaller.
Umoe Industries AS S - 60 n/a A General Company Certificate.
Umoe Industries AS S - 61 ISO 9001:2015 Production of structure and piping systems within all material qualities, for onshore and offshore industry, as well as mechanical maintenance.
Umoe Industries AS S - 62 ISO 14001:2015 Production of structure and piping systems within all material qualities, for onshore and offshore industry, as well as mechanical maintenance.
Umoe Industries AS S - 63 ISO 45001:2015 Production of structure and piping systems within all material qualities, for onshore and offshore industry, as well as mechanical maintenance.
Umoe Industries AS S - 64 ISO 3834-2:2005 Production of structure and piping systems within all material qualities, for onshore and offshore industry, as well as mechanical maintenance.
Umoe Industries AS 2855-CPR-0001 EN 1090-2 2018 Production of steel structure components.
AllMaritim AS S - 52 ISO 9001:2015 Oil Spill Response Equipment.
Vågen AS S - 55 ISO 9001:2015 Product Development, Solutions and Equipment for Material Handling.
Rud Mekanikk AS S - 71 ISO 9001:2015 Bearbeiding og sammenstilling av mekaniske komponenter.
Rallarservice AS S - 76 ISO 3834-2:2005 Production, maintenance and repair welding – Railway Industry.
Skude Industri AS S - 66 ISO 9001:2015 Production of structure and piping systems within all material qualities, for onshore and offshore industry, as well as mechanical maintenance.
Skude Industri AS S - 67 ISO 14001:2015 Production of structure and piping systems within all material qualities, for onshore and offshore industry, as well as mechanical maintenance.
Skude Industri AS S - 68 ISO 45001:2018 Production of structure and piping systems within all material qualities, for onshore and offshore industry, as well as mechanical maintenance.
Skude Industri AS S - 69 ISO 3834-2:2005 Production of structure and piping systems within all material qualities, for onshore and offshore industry, as well as mechanical maintenance.
Skude Industri AS 2855-CPR-0003 EN 1091-2 2018 Production of steel structure components.
Nordic Railway AS S - 72 ISO 3834-2:2005 Production, maintenance and repair welding – Railway Industry.
Stava Mekaniske Verksted AS S - 73 ISO 9001:2015 Produksjon av metallkonstruksjoner og deler for landbasert virksomhet, offshore og maritim sektor. Design, fabrikasjon og testing av produkter I stål, aluminium og rustfrie kvaliteter.
Marine Control AS S - 74 ISO 9001:2015 Konsulentvirksomhet overfor den maritime sektor.
Cramaco AS S - 75 ISO 9001:2015 Rådgivende Ingeniørselskap innen skipsteknikk og kranteknikk.
Kai Tveit AS Sveiseservice 2855-CPR-0002 EN 1090-2 2018 Production of steel structure components.

 

 

 

Anke- og klagebehandling:

ROLI Certification AS har egne prosedyrer i selskapet for håndtering av anke og klager.

Kunder og/eller interessepartnere har rett til å påklage avgjørelser og forhold som knyttes til sertifiseringsprosessen.

Behandling finner sted etter en grundig prosess med først innhenting av all informasjon som inngår i sakskompleks. Parter i saksbehandling eller innhenting av informasjon skal på ingen måter være i en situasjon der det kan reises tvil om uavhengighet og upartiskhet.

Et viktig prinsipp er at alle anker og klager skal behandles konfidensielt og av saksbehandler som ikke har vært involvert i prosessen. Selskapets krav til upartiskhet inngår i anke- og klagebehandling.

Forvaltningslovens krav ligger til grunn for all anke- og klagebehandling.

 

Bruk av LOGO:

Ved at en kunde tilfredsstiller gjeldende sertifiseringskrav vil sertifikat bli utstedt. Kunde vil samtidig få tillatelse til å benytte sertifiseringsorganets merke eller LOGO.

Det blir sammen med utstedelse av sertifikat utgitt eget dokument som beskriver kundes plikter og rettigheter i forbindelse med bruk av LOGO bruk og evt andre samsvarsmerker. Kunde vil bli gitt veiledning i bruk, orientering om bruksrestriksjoner, fysisk størrelse på LOGO etc.