Hvorfor velge ROLI Certification AS som din leverandør av sertifiseringstjenester?

Flere grunner:

  • Vi har lave indirekte kostnader og kan tilby Sertifiseringstjenester til konkurransedyktige priser. 
  • Vi utviser effektivitet, stor fleksibilitet ved utførelse av oppdrag. 
  • Vi har omfattende erfaring og har gjennom nettverk knyttet til oss høyt kvalifiserte revisorer, og fagspesialister innen de respektive bransjer hvor tjenester tilbys. 
  • Vi har forretningsmoral, integritet og etikk som vårt varemerke. Alle våre kunder skal kjenne seg absolutt "trygge" i forhold til konfidensialitet, upartiskhet og uavhengighet. 
  • Våre kunder skal oppleve kvalitet på alle tjenester.

 

Når et sertifiseringsorgan er akkreditert, betyr det at Norsk Akkreditering har vurdert organets kvalitetssystem og kompetanse og verifisert at de tilfredstiller internasjonale krav til sertifiseringsordning.
Følgelig kan de selskaper som vurderer sertifisering kjenne seg trygg på kompetansenivå og velge ut fra sammenlignbare tilbud.

Et Teknisk Kontrollorgan kan utføre sertifiseringer etter EU-direktiv (305/2011) innen EU/EØS-området.