Hvorfor sertifisere din bedrift/foretak?

Sertifisering gir konkurransefortrinn.

Bedrifter og foretak møter krav til sertifisering.

Markedet etterspør produkter og tjenester fra leverandører som har forpliktet seg på en systematisk og strukturert arbeidsform.

Bedre lønnsomhet gjennom økte markedsandeler.

Sertifisering gjenspeiles i:

  • myndighetskrav
  • sikkerhets - og miljøkrav
  • krav fra kunder som offentlig forvaltning, oljeselskaper, forsikringsselskaper, m.fl.
  • krav fremsatt i anbudsinnbydelse fra hovedleverandører mot underleverandører ved innkjøp og kontraktsetablering
  • bestemte produktkrav knyttet til CE merking og EU - direktiver
  • krav til standardisering på tvers av landegrenser med krav til bevis/dokumentasjon på hva som inngår i prosessene
  • krav til internasjonalisering
  • krav til revisjon av en tredjepart sikrer at kvalitetssystem blir fulgt opp og vedlikeholdt
  • Et sertifisert ledelsessystem bekrefter fokus på ressursplanlegging, ledelsesgjennomganger, interne revisjoner og ekstern oppfølging.