Andre tjenester

ROLI Certification AS vil kunne tilby tjenester som ligger utenfor bransjer for Akkreditert Sertifisering.

Følgende ikke-akkrediterte tjenester vil på oppdragbasis bli gjort tilgjengelig:

 • Undervisning, kurs og opplæring:
  Tjenester skal tilbys til undervisningsinstitusjoner og annen virksomhet hvor fagfeltene Kvalitets- og HMS ledelse inngår. 
  Kurs av generell karakter kan tilpasses den enkeltes virksomhetsfelt og kan om ønskelig arrangeres lokalt hos den enkelte bedrift.
  Interesse for våre tilbud kan meldes inn via e-post innfelt på siden "Kontakt oss" eller ved alternativer som angitt under. 
  I begge av ovennevnte tilfeller kan godtgjørelse avtales som time-, dag rate el. fast pris.
   
 • Tredjepart inspeksjonstjenester